Niets missen? Word vriend van onze stichting vanaf 15 euro per jaar! Meld je aan>>>

Home / Grafstenen / Grafstenen van de familie Bleeker op Ameland 25

Search in this set

Inleiding Vanaf 1980 heb ik de locatie's met foto's van de graven van de familie Bleeker onderzocht, die ik gevonden heb op de algemene begraafplaatsen van Hollum en Ballum en in de boeken van de grafstenenregistratie van Ameland. Het zijn eeuwen oude begraafplaatsen op het eiland, maar omdat deze registratie pas omstreeks 1995 is ingevoerd, zal dit boekje bij lange na niet volledig kunnen zijn. Het beslaat dan ook alleen de nu nog bekende graflocaties. Praktisch alle familieleden en aanverwanten zijn vanaf eind 1600 te Hollum begraven, maar lang niet ieder graf heeft hier een grafsteen gekregen. Ook zijn grafstenen in de loop der tijd verdwenen of is er sprake van een z.g. bijgraf. Dit laatste is een graf waar later ook een ander persoon in is begraven met de daarbij behorende grafsteen. Tevens zijn sommige familieleden in het verleden elders begraven of hebben een zeemansgraf gevonden ergens in de grote wereldzeeën. In mijn boek "Zeilende op 18º 33", een kroniek van de Amelandse familie Bleeker" (uitgegeven in 1996) staan, vanaf eind 1600 tot heden, alle familieleden met hun bijzonderheden beschreven die ik in diverse archieven heb teruggevonden. De graven van Jacob Bleeker (mijn oom, tot 2003 geen grafsteen), van Cornelis Y. Visser + Trijntje C. Bakker (mijn overgrootouders) en van Truitje Visser (mijn grootmoeder), zijn graven die ik in het verleden voor onbepaalde tijd als familiegraf gekocht heb. Het zijn eigen graven met een grafrecht voor onbepaalde tijd, waar nog steeds in begraven kan worden. Zie hiervoor de 3 akten in het hoofdstuk "Grafrechten" elders op deze website. Deze graven liggen naast elkaar in vak Zuid, regel 25 en zijn respectievelijk officieel genummerd 20, 21 en 22. In 2003 zijn deze rechten overgeschreven op naam van mijn oudste zoon. Er bestaat al sinds tientallen jaren een traditie, wanneer ik Ameland vertoef, bij de 3 graven een bloemetje te zetten . Het zijn in het overzicht van de Algemene begraafplaats te Hollum de respectievelijke volgnummers: 21, 4 en 9, die ik er later zelf aan heb gegeven. Deze nummering begint bij die personen waarvan de geboortedatum het oudste is. De getekende zwarte rechthoekjes op de overzichten zijn de nog bestaande grafstenen en de open rechthoekjes zijn de graven zonder steen of de bijgraven. De nog bekende graven zonder grafsteen en de bijgraven zijn hierin ook opgenomen. Indien het een echtpaar betreft komen de grafstenen op dezelfde pagina voor. Tevens zijn enkele graven van bekende Amelandse voorouders vermeld, ook al dragen deze niet onze familienaam. De huidige generatie Bleeker stamt hier echter wel van af. Op 19 juni 2003 is de urn van Dini Bleeker-Noordik (mijn echtgenote) in het graf regel 25 nr. 20 bijgezet (volgnumer 21). Op 18 september 2003 is hier de steen geplaatst, die tevens verwijst naar het graf van Jacob Bleeker. Opmerking: Het is mij gebleken dat er momenteel een aantal grafstenen van de familie helaas verdwenen zijn. De foto op de header stelt de Waddendijk voor, waar de toren van Hollum nog net bovenuit kijkt. Son, augustus 2011 Jan Bleeker