Header beeldbank Ameland

Beeldbank Ameland met foto's van oud Ameland

Startpagina / Gebruikersreacties

Filter
Weergeven

 • guest - zondag 29 Oktober 2017 17:07Antwoord
  Kan hier worden bijgeschreven wie van links naar rechts precies staat ?
 • guest - zondag 29 Oktober 2017 16:46Antwoord
  Wie zijn Tjet en James ??? Is dit niet Pieter van Sip Kiewiet en Miet Boelens ?
 • guest - zondag 29 Oktober 2017 16:35Antwoord
  kan er ook bijgeschreven worden: van links naar rechts, 1e rij, 2e rij enz ?
  Het is nu niet echt duidelijk wie wie is.
 • Hans Sparrius - zondag 15 Oktober 2017 16:13Antwoord
  Deze foto zal zijn genomen op zondag 13 januari 1952 aan de zuidzijde van de Ned. herv. kerk van Ballum. Afgebeeld zijn de beide kerkenraden van de Nederlandse hervormde gemeente van Ballum-Hollum tezamen met hun predikant ds. A.H. Nijkamp. De aanleiding tot deze foto was het afscheid van D. H. Klip - op de foto rechts van de predikant - die vijftig jaar als lid van de kerkenraad van Ballum had gefunctioneerd. Vanwege de leeftijdsgrens voor ambtsdragers volgens de nieuwe kerkorde van de Ned. herv. kerk ingevoerd in 1951, diende dhr. Klip als 77-jarige af te treden als kerkenraadslid. Aan dit afscheid zal een feestelijk tintje zijn gegeven, wat de aanwezigheid van de Hollumer kerkenraad verklaart. Zie in dit verband de Leeuwarder Courant van zaterdag 12 januari 1952.
 • Hans Sparrius - maandag 4 september 2017 23:12Antwoord
  Hollum. Voormalige boerderij gedateerd 1720 op de hoek van de huidige H.D. Katstraat en de Jacob de Vriesstraat. Nu is op deze plek het installatiebedrijf Bunicich gevestigd.
 • Hans Sparrius - maandag 4 september 2017 23:00Antwoord
  Hollum. Gezicht vanaf de Badweg richting Westerlaan bij de kruising H.D. Katstraat en het Tjettepad. De hoge met riet gedekte schuur links is vervangen door het pand H.D. Katstraat 2. De beide oude panden daarvoor zijn in de jaren vijftig van de vorige eeuw gesloopt. In het midden van de afbeelding bevindt zich nu het perceel Badweg 2.
 • guest - woensdag 30 augustus 2017 22:19Antwoord
  Het huis links werd bewoond door mijn overgrootouders Cornelis C. de Boer en Aukje Pieters - IJnsen. Zij staat in de tuin. Piet en Trijntje mijn opa en opoe woonden in het huis met bakkerij/boerderij in de Johannes Bakkerstraat 13. waar ook mijn overgrootouders gewoond hebben.
 • Hans Sparrius - maandag 14 augustus 2017 22:35Antwoord
  Dit is een foto van een in deze staat niet meer bestaand pand aan de Torenstraat - Torenstraat 1 - te Nes (Ameland). De gevel zal begin jaren zestig van de vorige eeuw zijn gesloopt waarbij het pand tot aan de straat werd doorgetrokken en daarbij werd voorzien van een simpele gevel met winkelpui. Overigens is de foto in spiegelbeeld afgedrukt.
 • Hans Sparrius - maandag 14 augustus 2017 22:26Antwoord
  Dit is een foto van het pand dat stond op de plek van het huidige perceel Schoolstraat 8 te Hollum, gezien vanuit het oosten. Dit pand bestond uit twee afzonderlijke, geschakelde wooneenheden met daar achter een bedrijfsruimte. Ter oriëntatie: rechts is nog net het dak van de openbare lagere school te zien. De man op deze foto is Klaas Uilkema, die onderzoek deed naar historische boerderijen in Nederland. Hij bezocht Ameland in 1917 (drie maal!), 1925 en 1926. Zie E.L. van Olst, Uilkema, een historisch boerderij-onderzoek. Boerderij-onderzoek in Nederland 1914-1934, 2 delen 1991.
 • Amelanderhistorie - vrijdag 21 juli 2017 13:28Antwoord
  Het vermoeden bestond dat de man kapitein Sip Kiewied was. Vandaag mailde Gerard ons dat het kapitein Gerlof de Jong (1876-1951) moet zijn. Hij trouwde in 1909 met Catharina Kiewied (1880-1950), zus van Pieter Kiewied. Gerlof en Catharina liggen begraven in Diemen en kregen twee zoons. Piet de Jong van beroep banketbakker en Sip was gymnastiekleraar.